En säkerhetstråd är en tråd som är fäst vid ett fästelement och en ankarpunkt för att hålla fästelementet på plats om den börjar lossa.Flygplan, tävlingsbilar och cyklar och liknande utrustning kan behöva säkerhetsledningar enligt lag i vissa fall, och i andra rekommenderas det starkt.Människor kan använda en mängd olika trådmätare beroende på vad de leder och eventuella lagkrav, och ett antal företag gör säkerhetstrådssatser för att göra denna process så enkel som möjligt.Specialsatser för särskilda applikationer som luftfart finns också tillgängliga och innehåller komponenter som alla uppfyller lagliga säkerhetskrav.

För att installera en säkerhetstråd, en tekniker trådar en tråd genom hål i fästelementet och förankringspunkten och vrider sedan ändarna för att sätta påtråd under spänning.Tekniker är noga med att skapa spänningar i riktning mot fästning, snarare än att lossa, så säkerhetsledningen kommer inte att lossa fästelementet med användning.Tekniker kommer att klippa ändarna, om det behövs, för att förhindra att de sticker ut.

En fördel till säkerhetstråden är synlighet vid en snabb visuell inspektion.Någon som kontrollerar ett system kan vara säkra på att fästelement är på plats och tätt helt enkelt genom att leta efter säkerhetsledningarna.Inspektionen bör också visa att ledningarna hålls i jämn spänning, utan några svaga punkter där tråden eller fästenheten kan knäppas, och det bör bekräftas att ledningarna inte arbetar mot fästelementen genom att dra i riktningen för att lossa dem.

Särskilda tång för att arbeta med säkerhetsledning finns tillgängliga.De tillåter människor att greppa och klippa tråden vid behov, med bekväma handtag så att operatörerna kan vrida tråden utan att skada sig själva.De kan komma som en del av ett kit med flera spolar av tråd av olika mätare.Människor kan också köpa tillbehör som färgkodad tråd som de kan använda i olika inställningar som en del av deras säkerhetsförfaranden.

Medan människor som arbetar med hobbyprojekt inte behöver säkerhetstråd kan det vara en bra idé.Kopplingsfästelement på plats kommer att förhindra förluster och kan göra ett projekt säkrare.Många hobbybutiker och leverantörer har nödvändig utrustning för att installera säkerhetsledningar, och kunder kan få hjälp om de vill ha instruktioner i hur man använder detta säkerhetsverktyg på lämpligt och effektivt sätt.Maskinister och mekanik kan visa hur man installerar säkerhetsledningar på sin utrustning i gruppsäkerhetsverkstäder eller privata lektioner.