Det finns många olika metoder för konkret kvalitetskontroll som varje entreprenör måste följa för att säkerställa att deras utförande är sund.Det övergripande blandningsförhållandet mellan betong och vatten spelar en enorm faktor på botningstiden och den långsiktiga stabiliteten för alla projekt, och själva betongens renhet mäts strängt av exakt samma skäl.Det finns också olika typer av nedgångstester för att bestämma betongens varaktiga styrka när den är blandad.En efterbehandlare, som är individen som sprider och evenserar betongen under de slutliga faserna av konkret kvalitetskontroll, spelar också en viktig roll för att säkerställa att det är botemedel ordentligt.

Den vanligaste metoden för att bestämma förhållandet mellan vatten och betong är att mäta betongens nedgång, vilket är där ett prov av betong hälls i ett ihåligt stålcylindriskt rör och sedan avlägsnas röret sedan.Tyngdkraften kommer att få betongen att sjunka och den resulterande nedgången mäts.Professionella analytiker uppskattar den ideala nedgången mellan 3,8 till 4,9 tum (9,7 centimeter till 12,4 centimeter).En av de största problemen är att betongblandningen innehåller ett överskott av vatten, vilket gör den svagare och mindre hållbar, varför nedgångstestet är en väsentlig del av kvalitetskontrollen i tillverkningen.

Den andra proceduren i betongkvalitetskontroll, styrkaTester skiljer sig mellan konkreta kvalitetskontrollsystem eftersom en blandning av miljöfaktorer måste beaktas.Till exempel, om den betongblandningen är avsedd för ett byggprojekt i Borneo där det fuktiga klimatet och den vattendragna marken kan försvaga byggfundamenten, måste styrktestet simulera sådana förhållanden för att ge exakta slutsatser.Olika projekt kräver att betongen ska stödja massor av olika vikter, varför styrka -test är extremt varierande.

Dessutom handlar de sista stegen mindre om den faktiska tillverkningsprocessen eftersom de istället fokuserar på konkret kvalitetskontroll i konstruktionen.En professionell betongfinish bör vara till hands för att säkerställa att tidpunkten och härdningen av betongblandningen körs korrekt.Felaktiga tekniker kan fånga fukt under betongytan och försvaga hela grunden.Betongfinister kommer att kunna överväga miljöförhållandena på byggplatsen och ge en expertutlåtande om den nödvändiga tidsramen som krävs för att avsluta blandningen innan en belastning kan monteras på grunden.