Många av de tillgängliga mikrofinansieringsprogrammarna är faktiskt designade för kvinnor, som på många sätt har visat sig vara ansvariga låntagare.Mikrofinans är utvidgningen av ekonomiska möjligheter via små men effektiva lån och andra finansiella tjänster till de fattiga i fattigdomsramade regioner i världen.Dessa kunder skulle inte ha tillgång till finansiering utan mikrofinans.I många av dessa regioner verkställs inte jämställdhet mellan könen, och som ett resultat tillgodoser många långivare de kvinnliga befolkningarna på dessa platser.Fördelarna med mikrofinansiering för kvinnor förändrar livet och sträcker sig utöver ekonomi till tillhandahållande av utbildning och utbildning, ekonomiska möjligheter och kvinnlig empowerment, vilket leder till en förbättrad levnadsstandard för fattiga familjer inklusive barn.

I fattiga, landsbygdsdelar av världen där mikrofinans är mest inflytelserik kan en mycket liten summa pengar gå mycket långt.Små lån erbjuds de fattiga för att företag kan startas, hushållen kan drivas och familjer har tillgång till utbildning och medicinska förnödenheter.Förutom kontanter tillhandahålls mikrofinans också i form av bankbesparingskonton, som undervisar låntagarens pengarhanteringsfärdigheter.

Mikrofinans för kvinnor ger kvinnor de verktyg som behövs för att driva ett hushåll eller företag på rätt sätt.Det ger också kvinnor i fattigdomsramade placerar det förtroende som bara kan komma från att ha ekonomisk framgång.Kvinnor kan särskilt vara målen för övergrepp eller andra former av misshandel på ekonomiskt utsatta platser och genom att stärka det kvinnliga segmentet i den fattiga befolkningen kan våldshandlingar minskas.

Andra fördelar kring mikrofinans för kvinnor inkluderar möjligheter att förbättra kreditpoäng och få framtida finansiering.Kvinnor som betalar i rätt tid på mikrofinanslån till långivare, såsom mikrofinansinstitut (MFI), ökar sannolikheten för att andra finansinstitut kan utvidga ytterligare finansiering till dem.Framtida finansiering kan hjälpa till med utvidgningen av ett litet företag, finansiering av en barns utbildning eller tillgång till medicinsk vård i tid av behov.

Mikrofinans för kvinnor gör det möjligt för fattiga kvinnliga invånare att bli oberoende på platser som traditionellt domineras av män.Tillgång till finansiering kan öka kunskapen och ge kvinnor det stöd som behövs för att våga ut hemmet för första gången och starta nya företag, till exempel.Detta påverkar samhällen och förbättrar sociala praxis så att kvinnor har en högre status i livet.Det förbereder också framtida generationer för att upprätthålla detta ekonomiska oberoende.Till exempel inkluderar fördelarna med mikrofinans för kvinnor mödrar som skickar sina döttrar för att få en utbildning när de annars skulle ha utbildat unga flickor för att hålla huset.