Även känt som ett avskrivningsbidrag är kapitalbidraget en skatteförmån som ett företag kan kräva på fonder som spenderas på anläggningstillgångar.En tillägg av denna typ kan tillämpas på kostnaderna för byggnader och olika typer av maskiner som är nödvändiga för verksamhetens kärnfunktion.Begreppet kapitalbidrag finns i skattekoderna för flera länder, inklusive Storbritannien och USA.

Huvudfunktionen för kapitalbidrag är att tillåta företag att kräva skatteavskrivningar för etablering och utrustning av nya affärssajter som är direkt relaterade till företagets pågående verksamhet.Således är det möjligt att kräva ett kapitalkostnadsbidrag när man bygger en ny tillverkningsanläggning, bygger ett nytt hotell till en befintlig hotellkedja eller bygger en ny silo- eller lagringsbyggnad för att öka arbetet med de befintliga strukturerna på en kommersiell gård.Detta avdrag påstås på den årliga skattedeklarationen, vilket gör det möjligt för företaget att få delvis kredit som hjälper till att kompensera det totala beloppet för skatter för den angivna perioden.

Det är viktigt att notera att många länder tillåter kapitalbidrag att tillämpas under flera år.När detta är fallet kan företaget kräva en procentandel av den totala kostnaden för den nya byggnaden under flera år i rad, med det slutliga beloppet som påstås inte överstiga den faktiska kostnaden för byggnaden.I vissa länder kan kapitalbidrag krävas i ett till tre år i följd, medan andra länder tillåter avdraget att inträffa under en längre tid.

Med nästan alla förordningar som reglerar beräkningen och inlämnandet av kapitalbidrag, beror hastigheten med vilken den nya strukturen kan hävdas som en avskrivning beror på när byggandet av byggnaden slutfördes.Detta innebär att även om byggandet av en byggnad inleddes under ett kalenderår och slutfördes året efter, kan byggnadsägarna inte kräva en avskrivning för några utgifter relaterade till byggandet under det första året.Processen med att kräva kapitalbidrag skulle dock börja efter att byggnaden var klar, ockuperad och fungerade som en del av affärsverksamheten.

Den exakta strukturen för kapitalbidrag varierar från ett land till ett annat.När man försöker göra anspråk på denna typ av ersättning är det viktigt att förstå aktuella lagar och förordningar som gäller för den jurisdiktion där skattedeklarationen lämnas in.Detta innebär att vara bekant med lagar som reglerar alla fordringar som involverar ett kapitalvinstbidrag samt ett kapitalkostnadsbidrag.Skattepersonal som revisorer kan hjälpa företagare att förstå hur man beräknar ersättningen ordentligt för varje skatteår som beaktas.